BATA VIỆT NAM – CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ

Gia nhập vào khu vực Đông Dương từ năm 1932, Bata cùng năm đó đã khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại đây. Những sản phẩm giày cao su của Bata ra đời vào năm 1940 và được mở rộng đáng kể sau khi xây dựng nhà máy mới tại Sài Gòn vào năm 1950. Trong những năm tiếp theo, sản xuất và doanh thu Bata liên tục tăng lên đáng kể.

Năm 1932, Công ty Bata xuất khẩu 269.000 đôi giày đến Đông Dương và trong cùng năm ấy công ty đã đăng ký kinh doanh ở khu vực này.

Việc kinh doanh ở lãnh thổ Đông Dương được siết chặt bởi công ty mẹ ở Pháp, Bata S. A. Strasbourg, dept. Indochina (1938), i.e., Société Bata Strasbourg, annexe de Saigon (1948, 1953).

Năm 1932, 4 cửa hàng được mở:  2 cửa hàng tại Sài Gòn, 1 tại Chợ Lớn và 1 tại Hải Phòng.

Năm 1939, Công ty Bata có 39 điểm bán hàng tại Việt Nam (Sài Gòn 20 điểm và Hà Nội 19 điểm).

Năm 1940, Công ty Bata bắt đầu việc sản xuất giày cao su tại một toà nhà được thuê lại.

Trong những năm 1949 – 1950, nhà máy Bata tại Sài Gòn được xậy dựng và dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp được ra mắt. Suốt những năm 1950, có 124.000 đôi giày cao su được sản xuất.

Sản xuất trong các năm tiếp theo tăng lên: 140.000 đôi (năm 1951), 164.000 đôi (1952), 251.000 đôi (1953), 260.000 đôi (1954); giày da cũng được sản xuất sau này: 800 đôi (1953), 11.000 đôi (1954).

Năm 1949, Công ty Bata đã khai thác 6 cửa hàng ở Việt Nam (3 cửa hàng ở Sài Gòn).

Năm 1951, công ty vận hành 7 cửa hàng ở Việt Nam và 1 cửa hàng tại Campuchia (tổng cộng 8 cửa hàng ở Đông Dương thuộc Pháp).

Sau giai đoạn phân chia đất nước năm 1954, còn lại 3 cửa hàng ở Miền Bắc (2 cửa hàng tại Hà Nội, 1 tại Hải Phòng), và 4 cửa hàng ở Miền Nam.

Nguồn:

Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7

Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko

Archives Departementales de La Moselle, Saint-Avold, France

Podnikový archiv Bata, Batanagar, India