BATA THẾ GIỚI – VŨ TRỤ LÀ ĐÂY

Thế giới Bata là một vũ trụ đa dạng. Từ Paris đến Nairobi, các cửa hàng của chúng tôi có chung một mục tiêu, đó chính là vì khách hàng và nhu cầu của họ. Mỗi cửa hàng của Bata đều khác biệt với nhau với những đặc điểm riêng biệt thể hiện bản sắc và văn hoá của từng đất nước và con người nơi đó. Mặc dù là một thương hiệu quốc tế nhưng Bata được tạo dựng nên từ chính các khu vực riêng lẻ.